Aktualności

PRZYJDŹ-SKORZYSTAJ!

Zapraszamy na badania predyspozycji zawodowych
i osobowości zawodowej dla uczniów kl.8 i maturzystów.
Kontakt: doradca zawodowy

 Agnieszka Śliwa
662 101 532

Zobacz więcej

Praca Poradni w czasie epidemii - aktualizacja!

UWAGA!
Z uwagi na zagrożenie koronawirusem, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wszelkich informacji dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli udziela od poniedziałku-piątku
w godzinach 7.00-16.00 pod nr telefonu 13 4464546.
Specjaliści przyjmują po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 
BARDZO PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ I ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.
Zobacz więcej

Praca Poradni w czasie epidemii koronawirusa!

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

 

Z uwagi na ogłoszony w naszym kraju stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Poradnia wprowadziła dodatkowe warunki bezpieczeństwa pracy, zgodnie z wytycznymi podanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej.


 

 1. Do Poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym.

 2. Zgłoszenie na diagnozę/terapię wraz z załącznikami, a także wnioski o wydanie dokumentów, wnioskodawca może przekazać do Poradni, w wybrany poniżej sposób:

- pocztą tradycyjną na adres Poradni – ul. Słowackiego 6, 38-200 Jasło,

- drogą elektroniczną na adres e-mail – pppjaslo@wp.pl

- osobiście złożyć do skrzynki umieszczonej na korytarzu Poradni.

 1. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWRD, odroczenia obowiązku szkolnego lub inne zgodnie z analizą specjalistów Poradni.

 2. Poradnia informuje telefonicznie o ustalonym terminie wizyty w placówce. Pracownik Poradni w rozmowie telefonicznej z rodzicem/prawnym opiekunem dziecka/pełnoletnim uczniem, informuje o szczegółowych Procedurach bezpieczeństwa pracy w Poradni. Brak wyrażenia zgody na warunki wizyty jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.

 3. Specjaliści, w porozumieniu z rodzicem/opiekunem prawnym/pełnoletnim uczniem, ustalają najbardziej odpowiednią formę pracy (stacjonarną lub online).

 4. Zaleca się punktualne zgłaszanie się na wizytę, aby unikać oczekiwania na korytarzu.

 5. Dziecko przychodzi do Poradni z jednym opiekunem.

 6. Przed wejściem do gabinetu obowiązkowa jest dezynfekcja rąk oraz mierzenie temperatury ciała.

 7. Wizyta w Poradni odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – pracownicy, a także rodzice/opiekunowie, uczniowie oraz dzieci powyżej 4 r.ż., którzy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych, powinni przebywać w maseczce ochronnej lub przyłbicy oraz rękawiczkach jednorazowych, dodatkowo na biurkach umieszczone są ekrany przeciwwirusowe z pleksi.

 8. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zmniejszona została liczba przyjmowanych dzieci/uczniów dziennie.

 9. Po każdej wizycie gabinet będzie wietrzony, a miejsce pracy i przybory dezynfekowane.

 10. Czynności, które nie muszą być realizowane w budynku Poradni – po uzgodnieniu ze specjalistą - będą prowadzone w formie pracy online np.: wywiad, omówienie wyników, poradnictwo dla rodziców itp. 

                                                                                                                                                                                                                                                                          Jolanta Mercik - Dyrektor PPP

Zobacz więcej

Rekomendacje MEN dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa:

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-informacyjne-dla-szkol-przedszkoli-i-placowek-oswiatowych-dotyczace-profilaktyki-zdrowotnej

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Zobacz więcej

Neuroflow - diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego APD

Z przyjemnością informujemy o poszerzeniu oferty Poradni o pierwszy w Polsce

interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych prowadzony on-line,przeznaczony dla dzieci

już od 4 roku życia

 

Diagnoza i terapia

Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD

wg metody Neuroflow

Aktywny Trening Słuchowy

 

Drogi Rodzicu!

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagi

 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych

 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas

 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych

 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi

 • często sprawia wrażenie nieobecnego

 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Zachęcamy do wizyty w funkcjonującym od niedawna w naszej poradni rekomendowanym ośrodku diagnostycznym i umówienia się na profesjonalną diagnozę.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z panią Ewą Tomasik -certyfikowanym providerem metody Neuroflow (tel.13 4464546)

Zobacz więcej